เราเป็นเลิศ ด้านบริการ

เพราะเราเป็นหนึ่งด้านการค้าส่ง และบริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

Facebook

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทต้องบุญ
เริ่มก่อตั้งธุรกิจจากการค้าปลีกน้ำมันในรูปแบบสถานีบริการน้ำมัน
จากประสบการณ์และการทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยาวนาน
เราจึงเป็นเพื่อนคู่คิดกับธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าใจถึงความต้องการผู้ประกอบการ
และนำมาปรับปรุงงาน ประสิทธิภาพ คุณภาพงานบริการตลอดมา

      ปัจจุบัน เราเป็นบริษัทชั้นนำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้บริการด้านการขนส่งที่เป็นหนึ่งเพราะ กลุ่มบริษัทต้องบุญ ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้่งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรไทย ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง ให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย โดยมีรถบรรทุกน้ำมันให้บริการกว่า 200 คัน รวมถึงบริการขนส่งน้ำมันให้กับแบรนด์น้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำของไทย อีกด้วย       ดังนั้น เราจึงเป็นผู้นำในธุรกิจ ที่พร้อมก้าวและเติบโตไปกับลูกค้าในธุรกิจจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงและขนส่งน้ำมันเชื้อพลิง ที่ลูกค้าไว้วางใจเพราะเราบริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด " เพราะเราเป็นหนึ่งด้านการค้าส่ง และบริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม "

ประวัติความเป็นมา บริษัทในเครือ

วิสัยทัศน์

ก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้นำการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแบบครบวงจร ด้วยความเป็นเลิศด้านบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นหลัก

พันธกิจ

ความหลากหลาย

จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันที่หลากหลาย และสามารถเข้ารับน้ำมันจากคลังน้ำมันตามจุดที่ลูกค้าต้องการให้ได้ทั่วถึงมากที่สุด

คุณภาพ

รักษามาตรฐานในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าได้รับน้ำมันจากคลังน้ำมันโดยตรงตามจำนวนและคุณภาพโรงกลั่น

เพื่อน

ให้คำปรึกษาการขนส่งน้ำมันแก่ลูกค้า รวมถึงช่วยให้คำแนะนำและแก้ปัญหาสำหรับรายที่ไม่มีรถบรรทุกน้ำมัน

จริงใจ

จัดพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ติดตามควบคุมมาตรฐานบริการ ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อ จนน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งถึงลูกค้า

ผู้ช่วย

แสดงราคาและค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบที่ลูกค้าพึงทราบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายและเร็ว เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน และกำไรสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

มั่นใจ

ให้บริการด้วยระบบบัญชี และการออกเอกสารทางบัญชีที่มีมาตฐาน และโปร่งใส

สากล

ให้บริการข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวกับสถาณะการณ์น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ทั้งในและต่างประเทศอย่างทันต่อสถานการณ์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel)

เพราะเราคือ ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 รายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำLogistics ด้านบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยรถบรรทุกน้ำมัน โดยมีรถในเครือบริษัทกว่า 200 คัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

บริการขนส่งผลิตภันฑ์ (Logistics)

เพราะเราคือ ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 รายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำLogistics ด้านบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยรถบรรทุกน้ำมัน เรามีรถบรรทุกน้ำมันโดยมีรถในเครือบริษัทกว่า 200 คัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม (Lubricant oil)

เราคือตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ไออาร์พีซี (IRPC) ผู้ผลิต Base oil น้ำมันหล่อลื่นรายใหญ่ที่สุดของไทย

ไออาร์พีซี (IRPC) หนึ่งในบริษัทที่ถือหุ้นหลักโดย ปตท. เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ใน ภาคตะวันออก และจังหวัดอื่นของไทย

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel)

เพราะเราคือ ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 รายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำLogistics ด้านบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยรถบรรทุกน้ำมัน โดยมีรถในเครือบริษัทกว่า 200 คัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ด้วยเส้นทางบริการ logistics ของเราที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เราจึงให้บริการได้ครอบคลุมมากกว่า ลูกค้าสามารถกำหนดจุดส่งได้ทั่วประเทศ เพราะเรามีน้ำมันทุกแบรนด์ และสามารถเข้ารับน้ำมันได้ทุกคลังน้ำมัน ทุกแบรนด์น้ำมัน ลูกค้าจึงไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทางขนส่ง สามารถเลือกซื้อน้ำมันที่ถูกที่สุด เพื่อต้นทุนที่ต่ำที่สุด

เราให้บริการได้ทุกประเภทน้ำมัน

-แก๊สโซฮอล์ 95 : เป็นน้ำมัน E10 คือ มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 10% และมีค่าออกเทนอยู่ 95 สามารถเติมได้กับรถยนต์ทั่วไปได้โดยที่ไม่ต้องปรับปรุงระบบอะไรเพิ่มเติม ใช้ได้ทั้งรถเก่า และรถใหม่ ขอให้ค่าออกเทนตรงกับที่คู่มือของรถยนต์คันนั้นๆ ระบุเอาไว้

-แก๊สโซฮอล์ 91 : เป็นน้ำมัน E10 คือ มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ 10% และมีค่าออกเทนอยู่ 91 สามารถเติมได้กับรถยนต์ทั่วไปได้โดยที่ไม่ต้องปรับปรุงระบบอะไรเพิ่มเติม ใช้ได้ทั้งรถเก่า และรถใหม่ ขอให้ค่าออกเทนตรงกับที่คู่มือของรถยนต์คันนั้นๆ ระบุเอาไว้ โดยน้ำมันประเภทนี้เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี 2001

-แก๊สโซฮอล์ E20 : เป็น้นำมัน E20 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ 20% มีออกเทน 95 ซึ่งการที่จะเติมน้ำมันประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบระบบมาเพื่อรองรับกับน้ำมันประเภทนี้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ที่ผลิตจำหน่ายหลังปี 2008 ไปแล้ว เพราะในไทยน้ำมันเบนซิน E20 เริ่มใช้ในปีนั้น

-แก๊สโซฮอล์ E85 : เริ่มมีการใช้งานในบางส่วนมาตั้งแต่ปี 2006 และเริ่มใช้งานอย่างแพร่หลายในปี 2012 ซึ่งตอนนั้นกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ E85 เป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบายส่งเสริมการใช้ E85 อย่างครบวงจรภายใน 10 ปี สำหรับ E85 นั้นเป็นน้ำมันเบนซินที่มีส่วนของเนื้อน้ำมันเพียง 15% และแอลกอฮอล์ 85% ดังนั้นในแง่ของออกเทนที่ได้จึงถือว่าค่อนข้างสูงกว่าปกติ โดยจะอยู่ในระดับ 105 รถยนต์ที่จะใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้ได้ จะต้องมีการระบุจากโรงงาน

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม (Lubricant oil)

เราคือตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ไออาร์พีซี (IRPC) ผู้ผลิต Base oil น้ำมันหล่อลื่นรายใหญ่ที่สุดของไทย

ไออาร์พีซี (IRPC) หนึ่งในบริษัทที่ถือหุ้นหลักโดย ปตท. เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ใน ภาคตะวันออก และจังหวัดอื่นของไทย

ไออาร์พีซี (IRPC)มีโรงงานมาตรฐาน ที่เป็น OEM หรือ (Origianl Equipment Manufacturer) รับผลิตน้ำมันเครื่องให้กับแบรนด์ต่างๆ และ IRPC เป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานอันดับ 1 ในไทย ด้วยมาตรฐานต่างๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

1.ENGINE OIL น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ แบ่งเป็นประเภทและชนิดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

Diesel Engine Oil น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ดีเซล


บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

“เพราะเราขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด จากกทุกคลังน้ำมัน ไปสถานีบริการน้ำมันครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทย มานับสิบปี ”

เรามีระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์ ระบบควบคุมที่มีมาตรฐาน ทำให้เราได้เป็นผู้ให้บริการขนน้ำมันเชื้อเพลิง แก่บริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำของไทย โดยขนส่งจากคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการที่มีอยู่ทั่วประเทศ ท่านจึงมั่นใจในบริการและมาตรฐานจากเราจะเป็นมาตรฐานสูงสุด เช่นเดียวกับที่บริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ได้รับ

รถขนส่งน้ำมันของทางบริษัทฯ มีระบบการตรวจเช็คความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน และมีการดูแลซ่อมบำรุงตามรอบระยะ เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายหรือความล่าช้า ในการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงานขนส่งน้ำมันของเราได้รับการอบรม ทดสอบ ตรวจความพร้อมก่อนออกทำงาน และทุกคนผ่านการอบรมโดยทีมงานอบรมการสอบใบอนุญาติจากกรมธุรกิจพลังงาน จึงมั่นใจในความพร้อมของพนักงานขนส่งของเรา

เรามีทีมฉุกเฉินพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉิน และมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อความพร้อมรับมือกับเหตุร้ายโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆทุกปี เราจึงมีความพร้อมทั้งยามปกติ และเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราเป็นเลิศด้านบริการ และพร้อมให้บริการแก่ท่านเสมอ

ร่วมงานกับเรา

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครผ่านหน้าเว็บ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริษัทต้องบุญ เลขที่ 222 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี อำเภอเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา 30150 ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคคล: 044 451 555 ต่อ 1502

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

  • สำเนาวุฒิการศุกษา 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 รูป
  • เอกสารประกอบการสมัคร เช่น portfolio (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 1 ฉบับ

กลุ่มบริษัทต้องบุญ

ก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้นำการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแบบครบวงจร ด้วยความเป็นเลิศด้านบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นหลัก


ติดต่อสอบถาม

สนง.นครราชสีมา เลขที่ 222 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

admin@tbp.co.th

044 451 555

044 452 555


สนง.กรุงเทพฯ เลขที่ 2991/56 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

admin@tbp.co.th

02 733 9333

02 769 8245-6