alt text
กลุ่มบริษัทต้องบุญ
เราเป็นเลิศ ด้านบริการ
ติดต่อเรา

ที่อยู่
 • 222 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.เมืองปัก
  อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
 • โทร: 0 4445 1555
 • Website: www.tbp.co.th
Close


ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมการผลิต
รายละเอียด

ประจำสาขา : สำนักงาน นครราชสีมา จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. เพศชาย
3. ไม่จำกัดอายุ
4. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
5. มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ความเพียรพยายาม
6. หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 7. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกขายทั่วไป
รายละเอียด

ประจำสาขา : สำนักงาน นครราชสีมา จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. เพศชาย ชาย
3. ไม่จำกัดอายุ
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ
รายละเอียด

ประจำสาขา : สำนักงาน นครราชสีมา จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเขียนแบบก่อสร้าง/เครื่องกล
2. เพศชาย
3. อายุ 25 - 45 ปี
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
5. มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ความเพียรพยายาม
6. ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
7. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
8. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง
รายละเอียด

ประจำสาขา : สำนักงาน นครราชสีมา จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. เพศชาย หญิง
3. อายุ 25 - 45 ปี
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถออกทำงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
รายละเอียด

ประจำสาขา : นครราชสีมา 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปวส.
2. เพศชาย
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. หากมีประสบการณ์ทำงานจากอู่รถยนต์มาก่อน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นเลิศ ด้านบริการ

     จากการที่ผู้บริหารกลุุ่มบริษัท ที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยจำหน่ายน้ำมันในระบบขายปลีก และขายส่งให้ลูกค้าในเขตอำเภอปักธงชัย และในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีความคิดที่จะแยกการขายปลีกและขายส่งออกจากกัน ได้ก่อตั้ง บจก.ต้องบุญปิโตรเลียม
     โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2540 เพื่อขายส่งน้ำมันให้กับลูกค้าในเขตจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหลังเปิดดำเนินการปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานที่ดี มียอดขายเพิ่มขึ้น จึงได้ตั้งบริษัทเพิ่มเติมรวมทั้งขยายบริษัทจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่กรุงเทพมหานคร


สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา

 • เรามีความเคลื่อนไหวด้านข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ของน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ทั้งใน และต่างประเทศ ทันสมัย ทันสถานการณ์ เพราะเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
 • เรามียี่ห้อและคลังน้ำมัน ให้ท่านเลือกมากมายตามที่ท่านต้องการ
 • เรามีระบบบัญชี และระบบการออกใบกำกับภาษีที่มีมาตรฐานตรงไปตรงมา โปร่งใส ท่านมั่นใจ และสบายใจในการทำบัญชีของท่าน
 • เราติดตามงานของท่านเสมือนหนึ่งเราเป็นพนักงานของท่าน ตั้งแต่ท่านสั่งซื้อน้ำมัน จนท่านได้รับน้ำมัน เพราะเราจัดเตรียมพนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ไว้คอยต้อนรับท่าน
 • เราให้คำปรึกษาด้านการขนส่งน้ำมันของท่าน หรือหากท่านไม่มีรถบรรทุกขนส่งน้ำมันกรุณาปรึกษาเรา
 • เราให้ความมั่นใจท่าน ได้ว่าท่านจะได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพตรงจากคลังที่ท่านต้องการได้อย่างเต็มจำนวนตามที่ท่านสั่งซื้อ
 • เราช่วยท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการเปรียบเทียบราคา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ท่านได้มีผลกำไรที่ดีที่สุด
signature

ธุรกิจของเรา

การค้าส่งน้ำมัน
อู่ต่อแทงค์น้ำมัน
ธุรกิจด้านการลงทุน
ราคาน้ำมันขณะนี้

รายละเอียดการตรึงราคาน้ำมันของรัฐ 

STRUCTURE

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมการผลิต
รายละเอียด

ประจำสาขา : สำนักงาน นครราชสีมา จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. เพศชาย
3. ไม่จำกัดอายุ
4. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
5. มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ความเพียรพยายาม
6. หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 7. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกขายทั่วไป
รายละเอียด

ประจำสาขา : สำนักงาน นครราชสีมา จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. เพศชาย ชาย
3. ไม่จำกัดอายุ
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ
รายละเอียด

ประจำสาขา : สำนักงาน นครราชสีมา จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเขียนแบบก่อสร้าง/เครื่องกล
2. เพศชาย
3. อายุ 25 - 45 ปี
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
5. มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ความเพียรพยายาม
6. ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
7. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
8. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง
รายละเอียด

ประจำสาขา : สำนักงาน นครราชสีมา จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. เพศชาย หญิง
3. อายุ 25 - 45 ปี
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถออกทำงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
รายละเอียด

ประจำสาขา : นครราชสีมา 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปวส.
2. เพศชาย
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. หากมีประสบการณ์ทำงานจากอู่รถยนต์มาก่อน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนทุกปี
2. ประกันสังคม
3. เงินตอบแทนประจำปี (โบนัส)
4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(มงคลสมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย, บวช,ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ)
5. กองทุนเงินสะสม
6. เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กิจกรรม และ สันทนาการ


Ferrari F8 Tributo 720 แรงม้า ด้วยค่าตัว 25.2 ล...


คาวาลลิโน มอเตอร์ เปิดตัวเฟอร์รารี่ เอฟ8 ทริบูโต้ ราคาเบาเพียง 25.2 ล้านบาท กำลัง 720 แรงม้า การันตีรางวัล" Best Engine" เครื่องยน...
By Admin | 2019-11-09 09:01:51

Tiresbid เกร็ดความรู้ : 4 สภาพแบบนี้ควรออกรถใหม...


[center]New Group : TIRESBID-ONLINE ชวนเข้าร่วมกลุ่ม แชร์ประสบการณ์ & สิทธิพิเศษก่อนใคร
By Admin | 2019-10-29 14:39:02

Kei car รถมินิไซส์ สุดน่ารักสำหรับประเทศญี่ปุ่น


Kei car ที่หลายคนในประเทศไทยอาจจะเห็นผ่านตามาบ้างหรือที่เรียกอีกชื่อในประเทศไทยว่ารถ “กล่อง” ด้วยรูปทรงที่มีขนาดกระทัดรัด เครื่องยนต...
By Admin | 2019-10-29 12:30:02

[PR News] แชฟฟ์เลอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ งานโต...


แชฟฟ์เลอร์  เปิดตัว drive-by-wire  เทคโนโลยีสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และรถยนต์ Schaeffler Mover ด้วยแนวคิดการขับเคลื่อนแบบ...
By Admin | 2019-10-29 10:05:33

Tiresbid เกร็ดความรู้ : รถติดแก๊ส สึกหรอพังเร็ว...


สวัสดีครับ คุณผู้อ่านและคุณลูกค้าทุกท่าน จอร์จไทร์บิด ผู้เชี่ยวชาญยางรถยนต์ ยินดีต้อนรับครับ พบกับช่วงเกร็ดความรู้ยานยนต์ กันอีกครั้งนะครับ วันน...
By Admin | 2019-10-26 14:26:02

Tiresbid เกร็ดความรู้ : เติมน้ำมันให้ถูกคุ้มค่า...


สวัสดีครับ คุณผู้อ่านและคุณลูกค้าทุกท่าน จอร์จไทร์บิด ผู้เชี่ยวชาญยางรถยนต์ ยินดีต้อนรับครับ ในวันนี้ จอร์จ จะมาพูดถึงการเติมน้ำมันหรือน้ำมันเชื...
By Admin | 2019-10-26 14:22:48

TIRESBID เกร็ดความรู้ : เกียร์ออโต้ Shift lock ...


สวัสดีครับ คุณผู้อ่านและคุณลูกค้าทุกท่าน จอร์จไทร์บิด ผู้เชี่ยวชาญยางรถยนต์ ยินดีต้อนรับครับ วันนี้เราพบกันในช่วงเกร็ดความรู้ยานยนต์นะครับ อุบัต...
By Admin | 2019-10-26 14:02:41

TIRESBID เกร็ดความรู้ : เติมผิดเติมพลาด เบนซิน ...


สวัสดีครับ คุณผู้อ่านและคุณลูกค้าทุกท่าน จอร์จไทร์บิด ผู้เชี่ยวชาญยางรถยนต์ ยินดีต้อนรับครับ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน เรื่องข่าวการเติมน้ำมันเชื้...
By Admin | 2019-10-26 14:01:40

การป้องกันแอร์มีกลิ่น ไม่พึงประสงค์ ในรถยนต์ ง่ายๆ


แอร์มีกลิ่นเกิดจากการสะสมของสารเคมีระเหย หรือ เชื้อแบคทีเรียผสมกับความชื้นที่คอยล์เย็นในตู้แอร์ ซึ่งในวันนี้เรามีวิธีรักษา หรือ
By Admin | 2019-10-26 14:12:19

นิสสัน เผยรายละเอียดซิตี้ คาร์ รุ่นใหม่ ดีไซน์ภ...


นิสสัน ประเทศไทย เผยแนวคิดรถยนต์ซิตี้ คาร์ รุ่นใหม่ ด้วยแนวคิดของการออกแบบที่โดดเด่น เพื่อลูกค้ากลุ่มมิลเลียนเนียล นิ...
By Admin | 2019-10-26 13:58:25

[TMS2019] ฮอนด้า เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าไซส์เล็ก Hon...


หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัว ฮอนด้า อี ในงานแฟรงค์เฟิร์ต มอเตอร์ โชว์ ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือ...
By Admin | 2019-10-26 13:56:31

[TMS2019] ยามาฮ่า เปิดตัวยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้าหล...


ยามาฮ่ามอเตอร์ ยกโขยงยานยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำมาโชว์ตัวในงาน โตเกียวมอเตอร์โชว์ 2019 พร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัว
By Admin | 2019-10-26 13:07:40

“ไทยรุ่ง เตรียม เปิดงาน Thai Rung Demo Car Clea...


ไทยรุ่งฯ ผู้นำด้านการออกแบบ และผลิตรถยนต์อเนกประสงค์สายพันธุ์ไทย ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มากว่า 50 ปี ผลิตรถย...
By Admin | 2019-10-26 11:23:38

[PR News] บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย ...


สำหรับผู้ที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์สมรรถนะเหนือชั้นมาครอบครอง บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย จัดเต็มข้อเสนอทางการเงินสุดพิเศษ ดาวน์น้อย ...
By Admin | 2019-10-26 11:20:24

[TMS2019] Toyota โชว์นวัตกรรมหลากหลายก้าวข้ามสู...


โตโยต้าก้าวข้ามสู่ยุครถไฟฟ้า พัฒนาต่ออีกหลากหลายรุ่น แผนพัฒนาในกลุ่มรถไฟฟ้าทางโตโยต้า มีแนวคิดที่จะออกมาในหลายรูปแบบ HEV,PHEV,BEV,FCEV เพื่อเป็น...
By Admin | 2019-10-26 10:28:36
ติดต่อเรา

ที่อยู่
 • 222 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.เมืองปัก
  อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
 • โทร: 0 4445 1555
 • Website: www.tbp.co.th
ติดต่อสอบถาม
Loading...
Success!
Error!